Ianuarie 2019- Psiholog stagiar, bucătar, zugrav vopsitor, infirmieră, îngrijitoare curățenie

Nr. 426 DIN 23.01.2019

RAPORT FINAL
Al concursului organizat în data de 22.01.2019 pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de economist debutant la compartimentul management al calității serviciilor medicale din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

Comisia de concurs, numită prin Decizia nr. 54 din 13.12.2018, prezintă următoarele informaţii privind proba scrisă, proba practică, proba interviu şi rezultatul final pentru concursul organizat în data de 22.01.2019, astfel:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Postul Proba scrisă (puncte) Proba practică

(puncte)

Proba interviu

(puncte)

Punctajul final al examenului (puncte) Rezultatul
1. CRĂCIUNESCU OANA-ELENA

 

Economist debutant la compartimentul management al calității serviciilor medicale 90 88,33 76 84,78 ADMIS
2. LEHACI CĂTĂLINA-PETRONELA Economist debutant la compartimentul management al calității serviciilor medicale 50 90 69,33 69,78 RESPINS
3. COJOCARU ALINA-EMILIA Economist debutant la compartimentul management al calității serviciilor medicale 35 RESPINS
4. PITICARIU IRINA Economist debutant la compartimentul management al calității serviciilor medicale         ABSENT

Doamna Crăciunescu Oana-Elena are în urma mediei aritmetice a punctajelor obținute la proba scrisă, proba practică și proba interviu un punctaj de 84,78 de puncte și este declarată admisă la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant de economist debutant la compartimentul management al calității serviciilor medicale, drept pentru care se semnează prezentul raport final.

Comisia de examen: 

Dr. Paziuc Petronela- medic primar psihiatrie                         – preşedinte
Dr. Zbranca Cristina-Luana-medic specialist psihiatrie-manager interimar -membru
Ec. Lupușanschi Mariana – economist IA                              – membru

Secretarul comisiei :

 Ec. Oanea Mihaela – economist I A- RUNOS

 Observator din partea Sindicatului Sanitas

As. Vaideș Sirius-Alexandru

 


Nr. 416 din  22.01.2019

RAPORT FINAL
Al examenului organizat în data de 21.01.2019 pentru
ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de infirmieră și al concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de îngrijitoare curățenie și un post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de îngrijitoare curățenie la Centrul de Sănătate Mintală  din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 Comisia de concurs, numită prin Decizia nr. 54 din 13.12.2018, prezintă următoarele informaţii privind proba scrisă, proba practică, proba interviu şi rezultatul final pentru examenul organizat în data de 21.01.2019 și concursul organizat în data de 21.01.2019, astfel:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Postul Proba scrisă (puncte) Proba practică

(puncte)

Proba interviu

(puncte)

Punctajul final al examenului (puncte) Rezultatul
1. BEDRULEA MARIA Infirmieră 100 95 92 95.67 ADMIS
2. PAȘCU ILEANA Îngrijitoare curățenie pe secția de psihiatrie 85 69,67 68 74,22 ADMIS
3. ZBRANCA CRISTINA IULIA Îngrijitoare curățenie la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc 75 73 73,33 73,78 ADMIS
4. LATIȘ RODICA Îngrijitoare curățenie 70 67,33 62,67 66,67 RESPINS

 

Având în vedere punctajul obţinut a fost declarată admisă doamna Bedrulea Maria pentru a ocupa postul de infirmieră pe secția de psihiatrie, doamna Pașcu Ileana pentru a ocupa postul de îngrijitoare curățenie pe secția de psihiatrie și doamna Zbranca Cristina Iulia pentru a ocupa postul de îngrijitoare curățenie la Centrul de Sănătate Mintală, drept pentru care se semnează prezentul raport final.

Comisia de examen:
Dr. Paziuc Lucian-Constantin- medic specialist psihiatrie – șef secție interimar- preşedinte
Ec. Lupușanschi Mariana- economist I A          -membru
As. Ropcean Rodica- asistent medical principal șef – membru

Secretarul comisiei:
Ec. Oanea Mihaela – economist I A- RUNOS

Observator din partea Sindicatului Sanitas:
As. Vaideș Sirius-Alexandru

 


Nr. 349 din 16.01.2019

RAPORT FINAL
Al examenului organizat în data de 15.01.2019 pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat III bucătar și muncitor calificat IV zugrav vopsitor din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

Comisia de concurs, numită prin Decizia nr. 54 din 13.12.2018, prezintă următoarele informaţii privind proba scrisă, proba practică, proba interviu şi rezultatul final pentru examenul organizat în data de 15.01.2019, astfel:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Postul Proba scrisă (puncte) Proba practică

(puncte)

Proba interviu

(puncte)

Punctajul final al examenului (puncte) Rezultatul
1. NISIOI ELENA-GABRIELA Muncitor calificat III bucătar 100 96, 67 95,33 97,33 ADMIS
2. POJOGA ȘTEFAN Muncitor calificat IV zugrav vopsitor 100 98,33 93,33 97,22 ADMIS

 

Având în vedere punctajul obţinut a fost declarată admisă doamna Nisioi Elena-Gabriela pentru a ocupa postul de muncitor calificat III bucătar și domnul Pojoga Ștefan a fost declarat admis pentru a ocupa postul de muncitor calificat IV zugrav vopsitor, drept pentru care se semnează prezentul raport final.

Comisia de examen: 

Ec. Lupușanschi Mariana- economist IA- preşedinte

Ec. Ungurean Mihaela-Dana- economist IA – membru

As. Ropcean Rodica- asistent medical principal șef  – membru

Secretarul comisiei :

Ec. Oanea Mihaela – economist I A- RUNOS

Observator din partea Sindicatului Sanitas

As. Vaideș Sirius-Alexandru


Nr. 316 din 14.01.2019

RAPORT FINAL
Al examenului organizat în data de 11.01.2019 pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de psiholog stagiar la Centrul de Sănătate Mintală  din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

Comisia de concurs, numită prin Decizia nr. 54 din 13.12.2018, prezintă următoarele informaţii privind proba scrisă, proba practică, proba interviu şi rezultatul final pentru examenul organizat în data de 11.01.2019, astfel:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Postul Proba scrisă (puncte) Proba practică

(puncte)

Proba interviu

(puncte)

Punctajul final al examenului (puncte) Rezultatul

1.

PODAȘCĂ DIANA-MIHAELA Psiholog stagiar la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc 85 91.67 84 86.89

ADMIS

 

Având în vedere punctajul obţinut a fost declarată admisă doamna Podașcă Diana-Mihaela, drept pentru care se semnează prezentul raport final.

Comisia de examen:  

Dr. Paziuc Lucian-Constantin- medic specialist psihiatrie-șef secție interimar- preşedinte
Dr. Zbranca Cristina-Luana- medic specialist psihiatrie-manager interimar -membru
Luchian Magda- psiholog principal în specialitatea psihologie clinică – membru

Secretarul comisiei :

Ec. Oanea Mihaela – economist I A- RUNOS

Observator din partea Sindicatului Sanitas

As. Vaideș Sirius-Alexandru


Nr.114 DIN  07.01.2019

PROCES VERBAL – SELECŢIE DOSARE
Încheiat astăzi 07.01.2019 la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi 07.01.2019 s-a procedat la verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant, în statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată de psiholog stagiar la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc  .

Pentru concurs  au depus dosare de înscriere următorii candidaţi:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Numărul şi data dosarului de înscriere Funcţia solicitată
1. PODAȘCĂ DIANA-MIHAELA 2827 din 20.12.2018 Psiholog stagiar la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

Comisia de concurs, numită prin Decizia nr. 54 din 13.12.2018, s-a întrunit în vederea selectării dosarelor depuse şi au stabilit următoarele:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei dosarului Observaţii
1. PODAȘCĂ DIANA-MIHAELA ADMIS

Comisia de concurs:

Dr. Paziuc Lucian-Constantin –  medic specialist psihiatrie-șef secție- președinte
Dr. Zbranca Cristina-Luana- medic specialist psihiatrie-manager interimar-membru
Luchian Magda-psiholog principal în specialitatea psihologie clinică- membru

 Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS

 Observator din partea Sindicatului Sanitas de la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc- dl. Vaideș Sirius-Alexandru- asistent medical principal


Nr. 115 DIN  07.01.2019

PROCES VERBAL – SELECŢIE DOSARE
Încheiat astăzi 07.01.2019 la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi 07.01.2019 s-a procedat la verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant, în statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat III bucătar și muncitor calificat IV zugrav vopsitor din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

Pentru concurs  au depus dosare de înscriere următorii candidaţi:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Numărul şi data dosarului de înscriere Funcţia solicitată
1. POJOGA ȘTEFAN 2836 din 20.12.2018 Muncitor calificat IV zugrav vopsitor
2. NISIOI ELENA-GABRIELA 2842 din 21.12.2018 Muncitor calificat III bucătar

Comisia de concurs, numită prin Decizia nr. 54 din 13.12.2018, s-a întrunit în vederea selectării dosarelor depuse şi au stabilit următoarele:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei dosarului Observaţii
1. POJOGA ȘTEFAN ADMIS
2. NISIOI ELENA-GABRIELA ADMIS

Comisia de concurs:

Ec. Lupușanschi Mariana- economist IA-  președinte
Ec. Ungurean Mihaela-Dana – economist IA – membru
As. Ropcean Rodica- asistent medical principal-șef- membru

 Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS

 Observator din partea Sindicatului Sanitas de la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc- dl. Vaideș Sirius-Alexandru- asistent medical principal


Nr. 116 DIN  07.01.2019

 PROCES VERBAL – SELECŢIE DOSARE
Încheiat astăzi 07.01.2019 la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi 07.01.2019 s-a procedat la verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant, în statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată de infirmieră, îngrijitoare curățenie și îngrijitoare curățenie la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

Pentru concurs  au depus dosare de înscriere următorii candidaţi:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Numărul şi data dosarului de înscriere Funcţia solicitată
1. ZBRANCA CRISTINA IULIA 2816 din 19.12.2018 Îngrijitoare curățenie
2. PAȘCU ILEANA 2843 din 21.12.2018 Îngrijitoare curățenie
3. BEDRULEA MARIA       5 din 03.01.2019 Infirmieră
4. LATIȘ RODICA     12 din 03.01.2019 Îngrijitoare curățenie

Comisia de concurs, numită prin Decizia nr. 54 din 13.12.2018, s-a întrunit în vederea selectării dosarelor depuse şi au stabilit următoarele:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei dosarului Observaţii
1. ZBRANCA CRISTINA IULIA ADMIS
2. PAȘCU ILEANA ADMIS
3. BEDRULEA MARIA ADMIS
4. LATIȘ RODICA ADMIS

Comisia de concurs:

Dr. Paziuc Lucian-Constantin- medic specialist psihiatrie-șef secție interimar-  președinte
Ec. Lupușanschi Mariana – economist IA – membru
As. Ropcean Rodica- asistent medical principal-șef- membru

Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS

 Observator din partea Sindicatului Sanitas de la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc- dl. Vaideș Sirius-Alexandru- asistent medical principal


Nr. 117 DIN  07.01.2019

 PROCES VERBAL – SELECŢIE DOSARE
Încheiat astăzi 07.01.2019 la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi 07.01.2019 s-a procedat la verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant, în statul de funcţii, pe perioadă nedeterminată de economist debutant la compartimentul management al calității serviciilor medicale din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

Pentru concurs  au depus dosare de înscriere următorii candidaţi:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Numărul şi data dosarului de înscriere Funcţia solicitată
1. CRĂCIUNESCU OANA-ELENA 2811 din 18.12.2018 Economist debutant la compartimentul management al calității serviciilor medicale
2. COJOCARU ALINA-EMILIA 2812 din 18.12.2018 Economist debutant la compartimentul management al calității serviciilor medicale
3. PITICARIU IRINA 2846 din 21.12.2018 Economist debutant la compartimentul management al calității serviciilor medicale
4. LEHACI CĂTĂLINA-PETRONELA     11 din 03.01.2019 Economist debutant la compartimentul management al calității serviciilor medicale

Comisia de concurs, numită prin Decizia nr. 54 din 13.12.2018, s-a întrunit în vederea selectării dosarelor depuse şi au stabilit următoarele:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Rezultatul selecţiei dosarului Observaţii
1. CRĂCIUNESCU OANA-ELENA ADMIS
2. COJOCARU ALINA-EMILIA ADMIS
3. PITICARIU IRINA ADMIS
4. LEHACI CĂTĂLINA-PETRONELA ADMIS

Comisia de concurs:

Dr. Paziuc Petonela- medic primar psihiatrie-  președinte
Dr. Zbranca Cristina-Luana – medic specialist psihiatrie-manager interimar- membru
Ec. Lupușanschi Mariana- economist I A- membru

Secretarul comisiei de concurs:

Ec. Oanea Mihaela –  economist I A – compartiment RUNOS

Observator din partea Sindicatului Sanitas de la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc- dl. Vaideș Sirius-Alexandru- asistent medical principal


Nr.  2824  /19.12.2018

 ANUNȚ

 Având în vedere că zilele de 24 și 31 decembrie 2018 sunt stabilite ca zile libere conform H.G. nr. 983/2018 anunțăm că data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs, pentru toate posturile publicate în data de 13.12.2018 conform HG nr. 286/2011, este 04.01.2019, ora 16.00, iar rezultatul selecţiei dosarelor de concurs va fi anunţat în data de 07.01.2019, cu menţiunea admis” sau  “respins”.

 

MANAGER INTERIMAR,
ZBRANCA CRISTINA-LUANA

COMPARTIMENT RUNOS,
EC. OANEA MIHAELA

AVIZAT,
COMPARTIMENT JURIDIC,
PITICARI ANGELLO-LUIGI


Nr. 2745 / 07.12.2018

ANUNŢ CONCURS

 În conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractual  vacante pe perioadă nedeterminată:

 • un post cu normă întreagă de psiholog stagiar la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc;
 • un post cu normă întreagă de muncitor calificat III bucătar;
 • un post cu normă întreagă de muncitor calificat IV zugrav vopsitor;
 • un post cu normă întreagă de infirmieră;
 • un post cu normă întreagă de îngrijitoare curățenie;
 • un post cu normă întreagă de îngrijiroare curățenie la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc;
 • un post cu normă întreagă de economist debutant la compartimentul management al calității serviciilor medicale.

Condiţii  generale de participare la concurs:

1) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
2) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4) are capacitate deplină de exerciţiu;
5) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
7) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractual vacante sunt:

– pentru psiholog stagiar la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc:

 • nivel studii: diplomă de licență în specialitate;
 • vechimea : nu necesită vechime în specialitate.
 • pentru muncitor calificat III bucătar:
 • nivel studii: școală generală;
 • vechimea : 3 ani vechime în meserie.
 • pentru muncitor calificat IV zugrav vopsitor:
 • nivel studii: școală generală;
 • vechimea : certificate de calificare pentru meseria de zugrav-vopsitor.

–  pentru  infirmieră:

 • nivel studii: – școală generală;

– curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare;
– vechimea : 6 luni vechime în activitate.

–  pentru  îngrijitoare curățenie:

 • nivel studii: școală generală;
  vechimea : fără vechime.

– pentru economist debutant la compartimentul management al calității serviciilor medicale:

 • nivel studii: absolvent al învățământului superior economic cu diplomă de licență ;
  vechimea : nu necesită vechime în specialitate.

Concursul se va desfăşura astfel:

– pentru psiholog stagiar la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc:
Proba scrisă va avea loc în data de 11.01.2019, ora 09.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;
Proba practică va avea loc în data de 11.01.2019, ora 13.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;
Proba interviu va avea loc în data de 11.01.2019, ora 15.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2.

 • pentru muncitor calificat III bucătar și pentru muncitor calificat IV zugrav vopsitor:

Proba scrisă va avea loc în data de 15.01.2019, ora 09.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;
Proba practică va avea loc în data de 15.01.2019, ora 13.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;
Proba interviu va avea loc în data de 15.01.2019, ora 15.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2 .

 • pentru infirmieră, pentru îngrijitoare curățenie și pentru îngrijitoare curățenie la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc:

Proba scrisă va avea loc în data de 21.01.2019, ora 09.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;
Proba practică va avea loc în data de 21.01.2019, ora 13.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;
Proba interviu va avea loc în data de 21.01.2019, ora 15.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2.

 • pentru economist debutant la compartimentul management al calității serviciilor medicale:

Proba scrisă va avea loc în data de 22.01.2019, ora 09.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;
Proba practică va avea loc în data de 22.01.2019, ora 13.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2;
Proba interviu va avea loc în data de 22.01.2019, ora 15.00, la sediul spitalului din strada Trandafirilor, nr. 2 .

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III a, la compartimentul R.U.N.O.S din strada Trandafirilor, nr. 2.
Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 31.12.2018, ora 16.00.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs va fi anunţat în data de 03.01.2019, cu menţiunea „admis” sau  “respins”.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de concurs a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractual și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta  un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii organizatoare, în care candidatul specifică postul pe care doreşte să-l ocupe;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică. În completare pentru postul de psiholog stagiar dosarul trebuie să cuprindă atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;
 8. h) chitanța de plată a taxei de participare la concurs/examen în sumă de 100 lei.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

           Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea de către secretariatul comisiei de concurs din cadrul instituţiei.

Rezultatele cu notele finale vor fi afişate la data de:

 1. 01.2019 pentru psiholog stagiar la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc;
 2. 01.2019 pentru muncitor calificat III bucătar și pentru muncitor calificat IV zugrav vopsitor;
 3. 01.2019 pentru infirmieră, îngrijitoare curățenie și îngrijitoare curățenie la Centrul de Sănătate Mintală din cadul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc;
 4. 01.2019 pentru economist debutant la compartimentul management al calității serviciilor medicale.

Contestaţiile la rezultatele finale se pot depune până la data de:

 1. 01.2019 pentru psiholog stagiar la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc;
 2. 01.2019 pentru muncitor calificat III bucătar și pentru muncitor calificat IV zugrav vopsitor;
 3. 01.2019 pentru infirmieră, îngrijitoare curățenie și îngrijitoare curățenie la Centrul de Sănătate Mintală din cadul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc;
 4. 01.2019 pentru economist debutant la compartimentul management al calității serviciilor medicale.

Condiţii de desfăşurare a concursului.

Concursul constă într-o probă scrisă (toate posturile), probă practică (toate posturile) şi interviu (toate posturile).
Proba scrisă constă în rezolvarea unui test grilă în prezenţa comisiei de concurs pentru muncitor calificat III bucătar, pentru muncitor calificat IV zugrav vopsitor, pentru infirmieră, pentru îngrijitoare curățenie, economist debutant și lucrare scrisă pentru psiholog stagiar.
Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.
Proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează.
Comisia de concurs stabileşte planul de interviu în care vor fi testate abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă şi proba practică.
Pentru fiecare probă punctajul maxim este de 100 puncte. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minimum 50 de puncte.
Punctajul final se calculeză ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, la proba practică  şi interviu, după caz.
Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la locul desfăşurării concursului în termen de maximum o zi lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor. Comunicarea rezultatelor contestaţiilor se face în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.
Prezenţa în sală pentru proba scrisă se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.
Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. pot fi obţinute la telefon  0230/314431, la sediul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc sau pe site-ul spitalului.

MANAGER INTERIMAR,
ZBRANCA CRISTINA-LUANA

 


BIBLIOGRAFIE
CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ECONOMIST DEBUTANT
LA COMPARTIMENTUL MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE

 DIN DATA DE 22.01.2019

 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Republicată*, cu modificările și completările ulterioare: Titlul VII – Spitalele;

 1. Legea Nr. 185/2017 din 24 iulie 2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate;
 2. Ordin Nr. 975 din 1 octombrie 2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale;
 3. Ordin Nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 4. Legea nr. 46/2003 –drepturilor pacientului, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordin Nr. 1410/2016 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
 6. Ordin Nr. 446/2017 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor;
 7. Ordin Nr. 639/2016 din 18 octombrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a unităţilor sanitare acreditate;
 8. Legea Nr. 487 din 11 iulie 2002 Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice actualizată;
 9. Ordinul M.S. Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.

 ÎNTOCMIT,
MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE,
PAZIUC PETRONELA

 


Tematică şi bibliografie
pentru concursul de psiholog stagiar la Centrul de Sănătate Mintală
din cadrul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 din data de 11.01.2019

Tematica: Metode și instrumente psihologice de evaluare clinică și psihodiagnoză în:

Schizofrenie și alte tulburări psihotice
Tulburările afective
Tulburările anxioase
Tulburările de personalitate
Demența și alte tulburări cognitive
Toxicomanii și alcoolism

Consiliere și psihoterapie

Legislația privind profesia de psiholog

Bibliografie:

 1. Codul deontologic al profesiei de psiholog – copsi.ro
 2. Dafinoiu, I. (2002). Personalitatea. Metode de abordare clinică. Observaţia şi interviul, Editura Polirom, Iaşi
 3. Dafinoiu, I. (2005). Psihoterapii scurte, Editura Polirom, Iaşi
 4. David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Fundamente, Editura Polirom, Iaşi
 5. Dumitraşcu, N. (2004). Tehnici proiective în evaluarea personalităţii, Editura Trei, Bucureşti
 6. Micluţia, I. (2010). Psihiatrie, Editura Medicală Universitară ”Iuliu Haţieganu”, Cluj Napoca
 7. Tudose, C., Tudose. F. (2007). Psihiatrie în practica medicală, Editura InfoMedica, Bucureşti
 8. Tudose F., Tudose C., Dobranici, L. (2011). Tratat de psihopatologie şi psihiatrie pentru psihologi, Editura Trei, Bucureşti
 9. Turliuc N., Măirean, C. (2014). Psihologia traumei, Editura Polirom, Iaşi
 10. Legea nr. 213/2004, cu modificările și completările ulterioare
 11. Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004.

ÎNTOCMIT,
MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE,
DR. PAZIUC PETRONELA

 


BIBLIOGRAFIE
CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR CALIFICAT III BUCĂTAR

  DIN DATA DE 15.01.2019

 Ordinul Ministerului Sanatatii nr.976 din 16.12.1998 , modificat prin H G 1198/24.10.2002 privind aprobarea Normelor de igiena a produselor alimentare.

Productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea , transportul si desfacearea alimentelor;
-Capitolul I ,Dispozitii generale
-Capitolul II, Conditii generale de igiena a produselor alimentare;
-Capitolul III, Norme generale de igiena pentru spatiile alimentare;
-Capitolul IV, Norme specifice de igiena pentru spatiile in care se prepara,se trateaza sau se prelucreaza produsele alimentare;
-Capitolul VI, Norme specifice de igiena pentru transportul produselor alimentare;
-Capitolul VII, Norme specifice de igiena pentru articolele,instalatiile si echipamentele care vin in contact cu alimentele;
-Capitolul VIII, Normele specifice de igiena privind deseurile alimentare;
-Capitolul X, Norme specifice privind igiena individuala a personalului unitatilor din sectorulalimentar;
Capitolul XI, Norme specifice de igiena aplicabile produselor alimentare;

2.Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr.261 din 06.02.2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.

ANEXA :NORME TEHNICE privind curatarea,dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare,Cap.I,Definitii, Capitolul II,Curatarea, Capitolul III, Dezinfectia:de la art.8 la art.31.

3.Ordinul 916/27.07.2006 modificat prin Ordinul 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare.

-Definitia infectiei asociata asistentei medicale IAAM;
-Anexa 4-precautiuni universale:
-Aplicarea precautiunilor universale;
-Spalarea mainilor;
-Expunerea profesionala

4.Instructiuni proprii SSM si SU pentru bucatarie.

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT CONTRACTARE, ACHIZIȚII PUBLICE
LUPUȘANSCHI MARIANA

 


BIBLIOGRAFIE CONCURS
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR CALIFICAT IV ZUGRAV VOPSITOR
 DIN DATA DE 15.01.2019

 1. Cartea zugravului și vopsitorului, ediția a IV- a, Inginer C. Tsicura, Editura tehnică București;
 2. Normativ pentru executarea tencuielilor umede, groase și subțiri-indicativ N.E. 001-1996 elaborat de Institutul de Cercetări în Construcții și Economia Construcțiilor;
 3. Legea nr. 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. LEGE   307/2006 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificărie și completările ulterioare.

 ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT CONTRACTARE, ACHIZIȚII PUBLICE
LUPUȘANSCHI MARIANA

 


BIBLIOGRAFIE
CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERĂ,
ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE ȘI
ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE LA CENTRUL DE SĂNĂTATE MINTALĂ
DIN CADRUL SPITALULUI DE PSIHIATRIE CÂMPULUNG MOLDOVENESC
 DIN DATA DE 21.01.2019

 1. Legea nr. 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordinul M.S nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul MS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul MS 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 5. Procedurile interne ale instituţiei privind curăţenia, dezinfecţia, supravegherea, prevenirea şi control al infecţiilor nosocomiale.

ÎNTOCMIT,
MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE-ȘEF SECȚIE,
PAZIUC LUCIAN-CONSTANTIN