Externare

CONDIŢII DE EXTERNARE

Tipuri de externare:
*  externarea la finalizarea tratamentului sau la depăşirea fazei acute a bolii
*  externare la cerere
*  transfer la o altă unitate medicală
 
Criterii externare:
*  avizul medicului curant
*  completare formular cerere externare (în cazul externării la cerere)
*  achitarea de către pacient a obligațiilor către spital (daca este cazul) – de tipul coplata, cazare în regim cu taxa
*  completarea documentelor necesare, conform cerințelor legale
 
Documentația disponibilă la externare:
*  scrisoarea medicală/bilet de ieşire din spital
*  decont de cheltuieli la externare pentru serviciile medicale primite
*  fișa situație îngrijiri la externare
*  reţeta gratuită/compensată
 
Daca este cazul, la externare se va putea elibera și:
*  certificat de concediu medical
*  adeverinţă medicală – pentru elevi, studenţi, etc.
*  recomandări și indicaţii  de tratament suplimentare
*  recomandări și indicații referitoare la regimul alimentar
*  recomandări și indicații referitoare la regimul de viaţă şi de muncă
*  recomandare  pentru îngrijiri medicale la domiciliu
*  recomandare pentru îngrijiri paliative la domiciliu
*  recomandare – prescripție medicală privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale.

Procedura de externare

Externarea pacientului se efectuează fără a se face discriminare și poate fi efectuată la termenul stabilit de medicul curant și convenit cu pacientul/ reprezentantul legal sau la cererea pacientului care va semna, în acest caz, în foaia de observație a pacientului, refuzul de a continua spitalizarea. În cazul în care pacientul/ reprezentantul legal solicită externarea, dar sunt întrunite condiţiile care justifică menţinerea internării împotriva voinţei pacientului, acesta este transferat către un spital de psihiatrie pentru internare nevoluntară. Absenţa nejustificată a pacientului pe o perioadă mai mare de 8 ore determină externarea din oficiu a acestuia.

Pacientului/ reprezentantului legal i se explică de către medicul curant, de principiu, ziua probabilă a externării. Cu 24 de ore înainte de externare, aceasta se confirmă cu certitudine. Data externării este comunicată și asistentului medical care are în primire pacientul respectiv.

La externare, pacientul/ reprezentantul legal va primi scrisoare medicală către medicul de familie (pentru care este instruit sa o predea medicului de familie în copie – şi semnează în foaia de observaţie că a primit un exemplar), biletul de externare și decontul pacientului în care se prezintă rezultatele investigaţiilor, tratamentul efectuat, recomandările medicului (planul de îngrijire propus pentru perioada post-externare).

Pacientul/ reprezentantul legal va primi informaţiile referitoare la afecţiunea pacientului şi despre tratamentul necesar,  revenirea la controlul periodic (în ambulatorul spitalului), inclusiv informaţiile privind o eventuala apariţie sau agravare a unor semne ori simptome care necesită revenirea de urgenţă la spital.

Pacientul/ reprezentantul legal are libertatea, să refuze tratamentul prescris pentru pacient, aspect despre care informează medicul curant.

Acesta va informa medicul șef de secție cu care va analiza situația creată evidențiind riscurile la care se expune pacientul prin plecarea de sub supravegherea medicală.

Dacă pacientul/ reprezentantul legal nu mai dorește să continue tratamentul prescris de medicul curant și refuză sub orice formă continuarea acestuia, chiar și după ce i s-au explicat toate consecințele și repercursiunile de către medicul curant, i se aduce la cunoștință despre demararea formalităților de externare la cerere, aspect despre care va consemna și semna, la cererea medicului, în foaia de observație.

Medicul curant va avea în atenție întocmirea documentelor de externare, menționând în acestea solicitarea expresă de externare la cerere ca urmare a voinței personale a aparținătorului. În documentele medicale de externare vor fi trecute sfaturi privind bunele obiceiuri post – externare, recomandări privind revenirea la controlul medical periodic. 

Informează asistenta șefă de secție să demareze procedura de scoatere de la drepturile de hrană a pacientului respectiv. La ora externarii este însoţit de infirmieră la garderobă.

Documentele de externare se eliberează, de regulă, după ora 14.00.

Transportul pacientului externat la domiciu se face în funcţie de starea acestuia: personal cu mijloc de transport în comun sau în prezenţa familiei.