Consiliul de administraţie

 • Componenţa Consiliului de administraţie al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc este următoarea:
 • MEMEBRI DIN PARTEA D.S.P. Suceava:
  – Ec. Firuţa Bosancu
   – director coordonator adj. financiar contabil
  – Jr. Marina Dana Bălan – consilier juridic
  membri supleanţi:
  – Dr. Leila Platon – 
  inspector superior
  – Dr. Dinu Florin Sădeanu – şef C.T.S.P. Câmpulung Moldovenesc
 • MEMBRI DIN PARTEA CONSILIULUI LOCAL Câmpulung Moldovenesc
  – Ec. Gavril Chirodea 
  – consilier local
  – Ing. Vasile Lucian Varvaroi – consilier local, PREŞEDINTE ÎN EXERCIŢIU al Consiliului de administraţie
  membri supleanţi:
  – Liviu Eugen Timiş
   – membru supleant
  – Victor Burduhos – membru supleant
 • REPREZENTANT DIN PARTEA PRIMARULUI municipiului Câmpulung Moldovenesc:
  – Ec. Rodica Tatar
   – titular
  – Ana Narcisa Pădure – supleant
 • REPREZENTANT din partea Colegiului Medicilor din România (cu statut de invitat):
  – Dr. Alexandru Paziuc
   – medic primar psihiatru
  – Dr. Gavril Mihali – medic primar dermatologie – supleant
 • REPREZENTANT DIN PARTEA O.A.M.M.RSuceava (cu statut de invitat):
  – Maria Cozma
   – asistentă medicală
  – Loredana Mihali – asistentă medicală – supleant