Obligaţiile pacientilor / apartinătorilor

Obligațiile pacienților / aparținătorilor, pe timpul prezenței în spital:

 1. La internare, să prezinte toate actele necesare, să ia la cunoştinţă de prevederile Regulamentul de ordine interioară al pacientilor, cât şi de indicațiile privind tratamentul medical și să semneze Acordul pacientului informat, în caz contrar asumându-si consecinţele.
 2. Informarea medicului curant / asistentei de salon în legătură cu orice modificare apărută în evoluţia stării sale de sănătate.
 1. Respectarea conduitei terapeutice și a regulilor de igienă, cooperarea la tratament, etc.
 2. Să predea fără întârziere hainele şi încălţămintea la garderoba spitalului. Vor fi păstrate în salon numai articole de lenjerie absolut necesară. Depozitarea de bagaje în saloane este interzisă.
 1. Respectarea integrităţii bunurilor din patrimoniul spitalului pe care le folosește pe timpul internării şi folosirea cu grijă si corectă a instalaţiilor electrice sau sanitare la dispozitie, în caz contrar, au obligația plății daunelor produse spitalului.
 2. Pe timpul internării, pacienții vor purta ținuta proprie (pijama, capot) sau cea asigurată de spital iar lenjeria de pat utilizată va fi doar cea a spitalului.
 3. Telefonul mobil va fi utilizat pe modul „silențios” și se interzice folosirea telefonului mobil în încăperile cu tehnică medicală.
 4. Este interzisă cu desăvârșire pe perioada spitalizării fotografierea și filmarea de către pacienți sau aparținători a spațiilor interioare sau exterioare, cu telefonul mobil sau orice alt aparat special.
 1. Continuarea efectuării tratamentului la domiciliu (după externare), conform recomandării medicului curant. Să prezinte medicului de familie biletul de ieşire din spital şi scrisoarea medicală primite la externare.
 2. Să respecte personalul spitalului și regulile de ordine interioară ale unitatii afişate la locuri vizibile.
 3. Programul de vizită este stabilit și afișat și este în acord cu prevederile cadrului normativ în vigoare și condițiile asigurării unui cât mai eficient control al siguranței mediului spitalicesc. Pe timpul vizitei, vizitatorii vor purta pelerina și încălțările  de protecție și nu se vor așeza pe paturile din salon.
 1. În spital sunt interzise cu desăvârşire: fumatul, consumul de băuturi alcoolice, jocurile de noroc;
 2. Programul de servire a mesei este afișat la avizierul secției;

Obligațiile pacienților, pe timpul consultului ambulatoriu:

 1. Să prezinte medicului curant toate actele necesare, să ia la cunoştinţă de prevederile Regulamentul de ordine interioară al pacientilor și să semneze Acordul pacientului informat, în caz contrar asumându-si consecinţele.
 2. Să respecte regulile de igienă și să trateze cu maximă seriozitate conduita terapeutică, cooperarea la tratament și informațiile medicului / asistentei în legătură cu evoluţia stării de sănătate.
 3. Să mențină integritatea bunurilor din patrimoniul ambulatorului şi să folosească cu grijă si corect instalaţiile electrice sau sanitare la dispoziție (în caz contrar, au obligația plății daunelor produse spitalului).
 4. Telefonul mobil va fi utilizat pe modul „silențios” și se interzice folosirea telefonului mobil în încăperile cu tehnică medicală.
 5. Este interzisă cu desăvârșire pe perioada în care se află în perimetrul ambulatorului fotografierea și filmarea cu telefonul mobil sau orice alt aparat special.
 6. Să continue efectuarea tratamentului la domiciliu, conform recomandării medicului.
 7. Să respecte personalul medical și regulile de ordine interioară ale unității afişate la avizierul ambulatorului.
 8. În interiorul și exteriorul clădirii sunt interzise cu desăvârşire: fumatul, consumul de băuturi alcoolice, jocurile de noroc.
 9. Pacienții au obligaţia de a avea o comportare corectă în relaţiile cu celelalte persoane şi cu personalul medico-sanitar, evitând încălcarea disciplinei, tulburarea liniştii şi orice manifestare necuviincioasă sau neadecvată. Nemulţumirile vor fi aduse la cunoştiinţă pe un ton adecvat si imediat ce este posibil medicului (personalul sanitar), care sunt obligaţi să rezolve orice plângere.
 10. Pacienții sunt obligaţi să păstreze curăţenia culoarelor şi grupurilor sanitare şi să ajute personalul spitalului la efectuarea și menţinerea ordinii.

Obligațiile pacienților / aparținătorilor, pe timpul prezentării la camera de gardă:

 1. Să prezinte la ghișeul de prezentare toate actele necesare, să ia la cunoştinţă de prevederile Regulamentul de ordine interioară al pacientilor și să semneze Acordul pacientului informat, în caz contrar asumându-si consecinţele.
 2. Să respecte conduita terapeutică și regulile de igienă, cooperarea la tratament și informarea medicului / asistentei în legătură cu orice modificare apărută în evoluţia stării de sănătate a copilului.
 3. Să respecte integritatea bunurilor din patrimoniul spitalului sau a camerei de gardă pe care le folosește pe timpul prezentării şi să folosească cu grijă si corect instalaţiile electrice sau sanitare la dispozitie, în caz contrar, au obligația plății daunelor produse spitalului.
 4. Telefonul mobil va fi utilizat pe modul „silențios” și se interzice folosirea telefonului mobil în încăperile cu tehnică medicală.
 5. Este interzisă cu desăvârșire pe perioada în care se află la camera de gardă fotografierea și filmarea cu telefonul mobil sau orice alt aparat special.
 6. Să continue efectuarea tratamentului la domiciliu, conform recomandării medicului.
 7. Să respecte personalul spitalului și regulile de ordine interioară ale unității afişate la locuri vizibile.
 8. În interiorul și exteriorul clădirii sunt interzise cu desăvârşire: fumatul, consumul de băuturi alcoolice, jocurile de noroc.
 9. Pacienții au obligaţia de a avea o comportare corectă în relaţiile cu celelalte persoane şi cu personalul medico-sanitar, evitând încălcarea disciplinei de spital, tulburarea liniştii şi orice manifestare necuviincioasă sau neadecvată. Nemulţumirile vor fi aduse la cunoştiinţă pe un ton adecvat si imediat ce este posibil medicului sau asistentului din camera de gardă care sunt obligaţi să rezolve orice plângere.
 10. Pacienții sunt obligaţi să păstreze curăţenia culoarelor şi grupurilor sanitare şi să ajute personalul spitalului la efectuarea și menţinerea curăţeniei.