Obligaţiile pacientului

OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR

  • Odată internat în spital vă rugăm să respectaţi şi să păstraţi ordinea şi curăţenia. Pentru puţin timp casa şi grădina d-voastră sunt aici.
  • În interesul sănătăţii d-vostră faceţi un mic efort de voinţă şi lăsaţi-vă de fumat.
  • Spitalul dispune de toate condiţiile pentru păstrarea unei igene corporale – VĂ RUGĂM – folosiţi-vă de această oportunitate.
  • FOLOSIŢI CONTAINERUL (coşul) pentru depozitarea deşeurilor sau resturilor menajere.
  • Anunţaţi familia despre orele de vizită, intrarea aparţinătorilor este interzisă in restul zilei.
  • LA EXTERNARE ESTE OBLIGATORIE PREDAREA INTEGRALĂ A TUTUROR BUNURILOR PE CARE LE-AŢI PRIMIT.
  • ESTE INTERZISĂ PĂRĂSIREA SECŢIEI FĂRĂ AVIZUL MEDICULUI SAU AL ASISTENTEI DE SECŢIE
  • ÎN SPITAL veţi sta atâta timp cât este necesar doar dacă respectaţi prescripţiile medicale şi regulamentul de ordine interioară a spitalului.

Faptul că vă aflaţi în spitalul nostru vă dă prilejul să beneficiaţi de o asistenţă medicală de înalta clasă recunoscută la nivel local şi naţional. Pentru că îngrijiriile medicale ce vi se acordă să fie cât mai eficiente trebuie să sprijiniţi străduinţele noastre în acest sens.

VĂ RECOMANDĂM

– înainte de a solicita serviciile noastre, adresaţi-vă medicului de familie sau medicului specialist pentru a obţine biletul de trimitere.

– prezentaţi-vă la internare cu documentele necesare.

OBLIGAŢII PACIENŢI INTERNAŢI 

1. Să respecte regulile referitoare la obligaţiile ce la revin pe perioada internării;

2. Bolnavii internaţi sunt obligaţi să poarte pe durata internării ţinuta regulamentară de spital;

3. Este interzisă circulaţia bolnavilor în alte secţii decât cele în care sunt internaţi, cu excepţia cazurilor care necesită investigaţii;

4. Bolnavii internaţi nu pot părăsi unitatea sanitară decât pentru diferite consulturi şi investigaţii prescrise de către medic;

5. Este interzis consumul de băuturi alcoolice şi fumatul în incinta spitalului;

6. Bolnavii internaţi sunt obligaţi să respecte personalul medical din secţia unde sunt internaţi şi din spital;

7. Pacienţii sunt obligaţi să manifeste o atitudine civilizată faţă de ceilalţi pacienţi internaţi;

8. Respectarea ordinei şi liniştii, păstrarea curăţeniei în saloane, sala de mese, coridoare;

9. Nu se permite tulburarea liniştii, degradarea mobilierului şi bunurilor din dotarea secţiei şi spitalului, în caz contrar vor fi obligaţi la plata contravalorii bunurilor deterioarte;

10.Introducerea în instituţie de aparatură audio-vizuală este posibilă numai cu acordul medicului şef de secţie.

11. Bolnavii internaţi sunt obligaţi să respecte regulile de igienă personală;

12. Să respecte regulile de acces, de conduită şi disciplină ale spitalului;

13. Să asigure individual paza şi protecţia bunurilor personale, de valoare pe care le introduc în spital, asumându-şi întreaga responsabilitate cu privire la acestea;

14. Pacientul/ aparţinătorul are obligaţia de a citi consimţămintele informate aplicate în unitate şi de a le semna;

15. Să respecte cu stricteţe planul de tratament şi să discute despre orice schimbare pe care o doresc, sau care intervine din cauze externe, cu medicii curanţi sau cu medici din aceeaşi arie de specializare cu cei care au stabilit tratamentul;

16. Să îşi asume întreaga responsabilitate pentru consecinţele ce apar în cazul refuzului de a urma tratamentul, instrucţiunile şi recomandările personalului medical;

17. Să informeze personalul medical, întocmai şi la timp, cu privire la orice manifestare sau reacţie la tratamentul sau medicamentele prescrise.

18. Să restituie la garderoba spitalului echipamentul de spital primit la internare;

19. Să achite contravaloarea serviciilor medicale în cazul în care pacientul nu este asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate;