Tarife servicii nedecontate

TARIFE PENTRU SERVICIILE ŞI CONSULTAŢIILE NEDECONTATE DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Începând cu data de 12-06-2017, cuantumul veniturilor de încasat din prestarea de servicii medicale și a altor venituri se modifică astfel:

-Taxă consultaţie psihiatrică în ambulatoriu, la solicitare – 50 lei

-Taxă evaluare stare de sănătate mintală pentru învățământ mediu / superior – 20 lei

-Taxă eliberare adeverinţă medicală la cerere – 25 lei

-Taxă anchetă socială la cerere – 30 lei

-Taxă examen psihiatric pentru completare certificat medical în vederea obţinerii autorizaţiei de liberă practică – 25 lei

-Taxă întocmire referat de specialitate pentru CERCM – 100 lei

-Taxă întocmire referat de specialitate pentru comisia de handicap – 100 lei

-Taxă imprimate informative – 15 lei

-Taxă însoţitor (cazare şi hrană) – 20 lei/zi

-Taxă rezerve cu plată – 30 lei/pat/zi

-Taxă internare la cerere condiţii peste standard – 120 lei/zi

-Taxă efectuare practică de specialitate – 100 lei

-Taxă concurs / examen – 100 lei


Pentru activitatea de ergoterapie s-a hotărât ca pentru serviciile prestate la atelierul de gastronomie să se încaseze un cuantum care să reprezinte 50% din valoarea consumurilor materiale.