Relația cu mass-media

Conform procedurii de sistem nr. PS-SPCM-CM-03, relația instituției cu mass-media este reglementată astfel:

5) Comunicarea cu mass-media

  1. Nici un reprezentant al mass-media nu are voie sa pătrundă în incinta spitalului, decât cu acordul conducerii, în urma unei solicitări scrise sau telefonice și cu permis de vizitare
  2. Reprezentanții mass-media vor fi pe parcursul vizitei însoțiți de un salariat al spitalului desemnat de către manager.
  3. Accesul în compartimentele spitalului va fi restricționat și acordat doar cu avizul șefului de compartiment
  4. Legătura dintre spital și mass media este asigurată de către manager sau de către purtătorul de cuvânt al spitalului desemnat prin decizie de către manager.
  5. Realizarea unui interviu cu echipa managerială a spitalului se va realiza doar în urma unei solicitări scrise și doar cu acordul managerului
  6. Filmarea în cadrul spitalului nu este permisa decât cu acordul conducerii și a persoanelor implicate
  7. Acces neîngrădit pentru presă:
  • Când însoțesc o delegație oficiala, cu acordul acesteia
  • Însoțită de manager / alți directori