Informaţii utile

Norme metodologice privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate:

· Calitatea de asigurat o au cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii staini si apatrizi care au domiciliul in Romania sau au solicitat si obtinut prelungirea dreptul de sedere temporara in Romania in conditiile legii si fac dovada platii contributiei de asigurari sociale de sanatate la fond, denumita in continuare contributie, in conditiile legii si ale prezentelor norme metodologice.

Următoarele persoane beneficiază de asigurare medicală fără plata contribuţiei :

· toti copii pina la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pina la 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventi de liceu, până la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca
· tineri cu varsta de pina la 26 ani, inclusiv cei care parasesc sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social privind venitul minim garantat, cu modificari si completari ulterioare: sotul, sotia, si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate
· persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice, veterani de razboi, vaduve de razboi
· persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse
· bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate pina la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte resurse
· femeile insarcinate si lauze, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.

Aceste persoane vor face dovada incadrarii in una dintre categoriile enumerate in articolul mentionat prin documente justificative-adeverinta sau carnet de asigurat, potrivit fiecarei categorii, astfel:
· pentru copii in varsta de pina la 18 ani, care nu realizeaza venituri din munca, cu act de identitate
· pentru tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 ani, cu carnetul de elev sau de student , vizat la zi si cu declaratie pe propia raspundere in sensul ca nu realizeaza alte venituri din munca
· pentru persoanele cu handicap, pe baza certificatului de incadrare intr-un grad de handicap si a declaratiei pe propria raspundere in sensul ca nu realizeaza alte venituri impozabiledecat cele provenite din drepturile banestiacordate prin legi speciale, precum si cele provenite din pensii sau alte surse si se afla in ingrijirea familiei
· sotul, sotia si parintii aflati in ingrijirea unei persoane asigurate, pe baza documentelor care atesta calitatea de asigurat a acesteia si a declaratiilor pe propria raspundere, din care sa rezulte ca se afla in ingrjirea unei persoane asigurate si ca nu realizeaza venituri impozabile
· pentru pensionarii de asigurari sociale, pensionarii militari, pensionarii IOVR si alte categorii de pensionari, pe baza cuponului mandatului postal de achitare a drepturilor sau talonului de plata prin cont curent personal la o unitate bancara si a declaratiei pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu realizeaza alte venituri impozabile decat cele provenite din pensie.
· pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare,pe baza adeverintei eliberate de catre primarul localitatii, din care sa rezulte calitatea de beneficiar de ajutor social;
· pentru bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pina la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri dinmunca, pensie sau din alte surse, pe baza documentului justificativ de includere in cadrul acestor programe si a unei declaratii pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse;
· pentru femeile insarcinate sau lauze, daca nu au nici un venit ori alte venituri sau salariul de baza minim brut pe tara, pe baza adeverintei medicale,a certificatului de nastere a copilului-pentru lauze, precum si a declaratiei pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri sau pe baza documentelor justificativeca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara;

Sunt asigurate persoanele aflate in una din urmatoarele situatii, pe durata acesteia, cu plata contributiei din alte surse:
· satisfac serviciul militar in termen;
· se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, acordat in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale;
· se afla in concediu pentru cresterea copilului pina la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap, pina la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani;
· executa o pedeapsa privata de libertate sau se afla in arest preventiv;
· persoane care beneficiaza de indemnizatie de somaj;
· sunt returnate sau expulzate, ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii;
· persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare; pensionarii, pentru veniturile din pensii pina la limita supusa impozitului pe venit;

TIPURI DE INVESTIGAŢII PARACLINICE EFECTUATE ÎN SPITALUL DE PSIHIATRIE CÂMPULUNG MOLDOVENESC

Tipuri de investigaţii / Tipuri beneficiari:

  1. Electrocardiograme EKG / Pacienţii internaţi în spital
  2. Electroencefalograme EEG / Pacienţii internaţi în spital
  3. Analize medicale de laborator / Pacienţii internaţi în spital, Ambulatoriu pentru asiguraţi, La cerere, contra cost*
  • conform tarifelor afişate pe site şi la sediul spitalului

INFORMAŢII PRIVIND EXTERNAREA:

Procedura de externare

Externarea pacientului se efectuează fără a se face discriminare și poate fi efectuată la termenul stabilit de medicul curant și convenit cu pacientul/ reprezentantul legal sau la cererea pacientului care va semna, în acest caz, în foaia de observație a pacientului, refuzul de a continua spitalizarea. În cazul în care pacientul/ reprezentantul legal solicită externarea, dar sunt întrunite condiţiile care justifică menţinerea internării împotriva voinţei pacientului, acesta este transferat către un spital de psihiatrie pentru internare nevoluntară. Absenţa nejustificată a pacientului pe o perioadă mai mare de 8 ore determină externarea din oficiu a acestuia.

Pacientului/ reprezentantului legal i se explică de către medicul curant, de principiu, ziua probabilă a externării. Cu 24 de ore înainte de externare, aceasta se confirmă cu certitudine. Data externării este comunicată și asistentului medical care are în primire pacientul respectiv.

La externare, pacientul/ reprezentantul legal va primi scrisoare medicală către medicul de familie (pentru care este instruit sa o predea medicului de familie în copie – şi semnează în foaia de observaţie că a primit un exemplar), biletul de externare și decontul pacientului în care se prezintă rezultatele investigaţiilor, tratamentul efectuat, recomandările medicului (planul de îngrijire propus pentru perioada post-externare).

Pacientul/ reprezentantul legal va primi informaţiile referitoare la afecţiunea pacientului şi despre tratamentul necesar,  revenirea la controlul periodic (în ambulatorul spitalului), inclusiv informaţiile privind o eventuala apariţie sau agravare a unor semne ori simptome care necesită revenirea de urgenţă la spital.

Pacientul/ reprezentantul legal are libertatea, să refuze tratamentul prescris pentru pacient, aspect despre care informează medicul curant.

Acesta va informa medicul șef de secție cu care va analiza situația creată evidențiind riscurile la care se expune pacientul prin plecarea de sub supravegherea medicală.

Dacă pacientul/ reprezentantul legal nu mai dorește să continue tratamentul prescris de medicul curant și refuză sub orice formă continuarea acestuia, chiar și după ce i s-au explicat toate consecințele și repercursiunile de către medicul curant, i se aduce la cunoștință despre demararea formalităților de externare la cerere, aspect despre care va consemna și semna, la cererea medicului, în foaia de observație.

Medicul curant va avea în atenție întocmirea documentelor de externare, menționând în acestea solicitarea expresă de externare la cerere ca urmare a voinței personale a aparținătorului. În documentele medicale de externare vor fi trecute sfaturi privind bunele obiceiuri post – externare, recomandări privind revenirea la controlul medical periodic. 

Informează asistenta șefă de secție să demareze procedura de scoatere de la drepturile de hrană a pacientului respectiv. La ora externarii este însoţit de infirmieră la garderobă.

Documentele de externare se eliberează, de regulă, după ora 14.00.

Transportul pacientului externat la domiciu se face în funcţie de starea acestuia: personal cu mijloc de transport în comun sau în prezenţa familiei.