Termeni și condiții

Condiții Generale pentru utilizarea site-ului www.spcm.ro

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Prin accesarea acestui site web și/sau a oricărei pagini a acestuia sunțeti de acord cu aceste condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu accesați acest site.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Siteul nostru va pune la dispoziție informațiile din acest site web in scop informativ general și nu garantează de exactitatea lor la un moment dat, deși se va încerca pe cât posibil ca la publicarea lor pe site toate informațiile să fie exacte.

INTRODUCERE
Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare a site-ului www.spcm.ro de către potențialii vizitatori sau clienți. Accesând și navigând pe acest site, acceptați termenii de utilizare descriși în continuare.

DREPTURILE ASUPRA CONȚINUTULUI SITE-ULUI
Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc nu va transfera titlul de proprietate asupra aplicațiilor software .

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc deține drepturi complete și depline asupra titlului de proprietate și prin aceasta toate drepturile de autor și cele brevetate. Nu aveți dreptul să redistribuiți, vindeți, decompilați, dezasamblați aplicatia software într-o forma perceptibila de către oameni.

Toate informațiile, produsele sau aplicațiile conținute în acest site sunt proprietatea Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc , care își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nici o informare prealabilă.

Întregul conținut al site-ului www.spcm.ro este protejat prin legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conținutul și prezentarea site-ului sunt deținute de Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc. Este interzisă copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licențierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului site-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc .

Accesul și utilizarea paginii www.spcm.ro sunt gratuite și au scopul de a veni în ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informațiile necesare în cel mai ușor și rapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia.

Informațiile prezente pe www.spcm.ro sunt de interes general și sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa pagina. Puteți copia și tipări conținutul paginii www.spcm.ro pentru folosința dumneavoastră personală, fără intenții comerciale. În orice alte situații, conținutul www.spcm.ro nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fără consimțământul explicit al reprezentanților Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII
Conținutul informațiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităților, produselor și serviciilor Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc. Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc nu va acorda nici o garanție referitoare la:

– evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
– neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
– inexistența pe site-ul pus la dispoziție a virușilor sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor.

Astfel, Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său.
Toate informațiile prezentate pe site cu privire la produsele www.spcm.ro, prețuri, informații, campanii și promoții, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titlu informativ. Nimic din conținutul site-ului www.spcm.ro nu poate constitui o oferta fermă de a contracta și nu poate angaja răspunderea Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc în lipsa unor acorduri ulterioare.

Conținutul paginii web www.spcm.ro, a informațiilor și a altor materiale prezentate de Comunitatea www.spcm.ro nu reprezinta o consultație juridică în sensul Legii nr. 51/1995.

www.spcm.ro nu face nicio declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al prezentului conținut, al îndrumărilor și a consultantei, nu își asuma nicio obligație de rezultat sau diligență față de nicio persoană, exclud în mod expres și neagă răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizării conținutului.

OBIECTIVUL CONȚINUTULUI SITE-ULUI
Obiectivul conținutului site-ului este de a transmite informații actualizate și exacte.

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc nu poate garanta că prezentele pagini nu conțin erori, și asigură că va depune toate diligențele pentru realizarea unei informări corecte și remedierea eventualelor erori.

Orice persoană care dorește să beneficieze de unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc prin unul din mijloacele afișate în pagina de Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză cât și asupra condițiilor contractuale, tarifelor și informațiilor tehnice sau de altă natură.

INFORMAȚII PERSONALE
Când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informații, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicațiilor disponibile pe site.

Natura informațiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresa, numere de telefon), adresa de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenționează să fie utilizate serviciile Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, dar poate include și alte informații aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor și/sau produselor solicitate.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor și întrebărilor utilizatorilor site-ului, informațiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări și prelucrări electronice.

LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI
Prezentul site poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc utile în legătură cu conținutul site-ului său și care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere de pe site-ul său.

INFORMAȚIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI
Orice persoană care vizitează site-ul www.spcm.ro și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui site își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date și informații personale de către Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc; transmiterii de materiale promoționale specifice operațiunilor de marketing direct; soluționarea de către Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate (a se vedea pagina Contact din site); alte activități întreprinse de Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc va păstra confidențialitatea acestor informații.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres și neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pus în aplicare prin Legea nr.190/2018 .

Prelucrarea datelor cu caracter personal, confidențialitate

Toate datele colectate în cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt prelucrate conform prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal.

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc se angajează să nu dezvăluie nici o informație cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, exceptând situațiile legale, să nu facă publice datele cu caracter personal transmise de către dumneavoastră prin intermediul site-ului și să nu le dezvăluie catre terțe părți.

Când vizitați site-ul web al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, serverul de web înregistrează automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii internet și site-ul web de pe care ne vizitați. Alte date personale vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, în contextul unei programări.

Orice persoană care vizitează site-ul www.spcm.ro și care ofera voluntar date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui site își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele, după caz:

  • prelucrarea acestor date și informații personale de către Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc  în vederea efectuării de programări, studii de piață, evidențe statistice;
  • soluționarea de către Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate. Acestea  se vor transmite la adresa office@spcm.ro.

Informațiile solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail).

Pe acest site sunt luate toate măsurile de securitate pentru a proteja informațiile personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline cât și online.

Datele trimise vor fi criptate și protejate. Toate informațiile despre utilizatori, nu vor face obiectul unei alte prelucrari, în afara celor mentionate mai sus.

Pentru datele cu caaracter personal  transmse catre site-ul www.spcm.ro va sunt garantate drepturile în conformitate cu GDPR, si anume:
     

  • Dreptul la informare se refera la dreptul de a fi informat în ceea ce privește identitatea și datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protecția datelor, scopul în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevazute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal și condițiile în care pot fi exercitate;
  • Dreptul de acces la dateînseamna ca ai dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care te privesc si, în caz afirmativ, dreptul de acces la datele respective si la informatii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele;
  • Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi la cerere și în mod gratuit, datele personale într-o modalitate structurata, folosita în mod obișnuit si într-un format ușor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre spital, catre alt operator de date, în masura în care sunt îndeplinite condițiile prevazute de lege și este fezabila din punct de vedere tehnic;
  • Dreptul la opoziție se refera la dreptul de a te opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația ta particulara, prelucrarii datelor tale cu caracter personal. Spitalul de psihiatrie Câmpulung Moldovenesc nu va mai prelucra datele tale cu caracter personal, cu excepția cazului în care spitalul demonstreaza ca are motive legitime și imperioase care justifica prelucrarea respectivelor date si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor și libertaților persoanei vizate sau ca scopul prelucrarii îl reprezinta constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanța;
  • Dreptul la rectificare se refera la dreptul tau de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care te privesc, precum si completarea datelor incomplete;
  • Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamna ca ai dreptul de a solicita sa îti stergem datele cu caracter personal, fara întârzieri;
  • Dreptul la restricționarea prelucrarii se refera la dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, în masura în care sunt îndeplinite condițiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora.
  • Dreptul de a te adresa justiției sau Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personalse refera la dreptul tau de a te adresa cu plângere Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, repsectiv de a te adresa justiției pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislația aplicabila în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încalcate.

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului și la protecția utilizării vă rugăm să ne contactați prin intermediul secțiunii Contact din site.