Documente periodice

 1. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

Accesând link-urile următoare puteţi deschide paginile corespunzătoare ale Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.

Toate documentele sunt în format *.pdf, pentru deschiderea acestora fiind necesar un reader corespunzător (recomandăm Adobe Reader)

2022 – Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025-VENITURI

2022 – Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025

2022 – Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2022

2021 – Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024-VENITURI

2021 – Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024

2021 – Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2021

2020 – Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023-VENITURI

2020 – Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

2020 – Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020

2019 – Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022-VENITURI

2019 – Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022

2019 – Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2019

2018 – Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021-VENITURI

2018 – Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021

2018 – Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2018

2017 – Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020-VENITURI

2017 – Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020

2017 – Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2017

2016 – Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii detaliat la venituri, pe capitole şi subcapitole pe anul 2016 / Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate, pe anul 2016 / Bugetul Fondului de dezvoltare al spitalului pentru anul 2016 / Notă de calcul privind modul de constituire a cotei/părţi din amortizarea mijloacelor fixe cuprinsă în Fondul de dezvoltare al spitalului pe anul 2016 / Lista obiectivelor de investiții pe anul 2016

2015 – Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii detaliat la venituri, pe capitole şi subcapitole pe anul 2015 / Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate, pe anul 2015 / Bugetul Fondului de dezvoltare al spitalului pentru anul 2015 / Notă de calcul privind modul de constituire a cotei/părţi din amortizarea mijloacelor fixe cuprinsă în Fondul de dezvoltare al spitalului pe anul 2015 / Lista obiectivelor de investiții pe anul 2015

2. CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII MEDICALE

2014 – Contract de furnizare de servicii medicale spitalicești, nr. S33002/30-06-2014

3. CONTRACTE DE ACHIZIŢII

2014 – Lista contractelor de achizitii

4. RAPOARTE DE ACTIVITATE

2014 – Raportul de activitate al Spitalului de Psihiatrie Campulung Moldovenesc

2013 – Raportul de activitate al Spitalului de Psihiatrie Campulung Moldovenesc

2012 – Raportul de activitate al Spitalului de Psihiatrie Campulung Moldovenesc

5. PLANURI, DOCUMENTE MULTI-ANUALE

2019 – 2029 Planul strategic de dezvoltare al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc