Tarife, pachet de bază

anunt-cnas-2016-11-08

ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ – SPITALIZARE CONTINUĂ – PACHET DE BAZĂ
PACHETUL DE BAZĂ – ACORDAT  PERSOANELOR ASIGURATE –
I. PACHETUL DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ  PENTRU AFECŢIUNI ACUTE
PENTRU CARE PLATA SE FACE PRIN TARIF PE CAZ REZOLVAT (SPITALE DRG)
ICM 2019
(indicele de complexitate a cazurilor)
TCP 2019
(tarif pe caz ponderat)
Tarif pe caz rezolvat
1 2 3=1*2
1,5315 1430 2190,05
La contractarea serviciilor medicale spitaliceşti se are în vedere tariful pe caz rezolvat.
La decontarea serviciilor medicale spitalicești (pentru serviciile confirmate și validate), suma de decontat pentru fiecare caz rezolvat se stabilește prin înmulțirea valorii relative a cazului (complexitate)  cu tariful pe caz ponderat (TCP).
II. PACHETUL DE BAZĂ  ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ  PENTRU AFECŢIUNI CRONICE
Nr. crt. Denumire secţie/compartiment Codul secţiei/compartimentului* Tarif maximal pe zi de spitalizare 2019 (lei) Tarif pe zi de spitalizare negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei)
1 Psihiatrie cronici 1333.2 145,96 140
 NOTA 1: Tariful contractat pentru anul 2020 nu poate fi mai mare decât tariful maximal pe zi de spitalizare prevăzut în tabel, cu excepţia secţiilor de psihiatrie cronici prevăzute la poz. 11 şi 12, a secţiei Distrofici – Pediatrie (recuperare pediatrică) prevăzută la poz. 4, a secţiei de recuperare neuropsihomotorie şi recuperare medicală neurologie prevăzute la poz. 17 şi 18, din tabelul de mai sus, pentru care tarifele maximale se pot majora cu până la 30%, respectiv secţiilor de pneumoftiziologie şi pneumoftiziologie copii prevăzute la poz. 5 şi 6, pentru care tarifele maximale se pot majora cu până la 15%.
    NOTA 2: Pentru secţia clinică recuperare neuromusculară recuperare medicală neurologie din structura Spitalului Clinic de Urgentă „Bagdasar Arseni”, secţia clinică (IV) de recuperare medicală neurologie din cadrul Institutului Naţional de Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie şi secţia de recuperare neuropsihomotorie pentru copii de la Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii „Dr. N. Robanescu”, tariful maximal pe zi de spitalizare este de 400 lei/zi.
ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ – SPITALIZARE DE ZI- PACHET DE BAZĂ
– SPITALIZARE DE ZI *) –
 Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi
Nr. crt. Cod diagnostic Denumire afecţiune (diagnostic) Tarif maximal pe caz rezolvat medical
(lei)
Tarif pe caz rezolvat medical negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate
(lei)
1 F41.2 Tulburare anxioasă şi depresivă mixtă 297.53 252,45 lei
 Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical
Nr. crt. Denumire serviciu medical Tarif maximal pe serviciu medical Tarif pe serviciu medical negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei)
1 Monitorizarea bolilor psihiatrice adulţi şi copii (tulburări cognitive minore, demenţe incipiente, tulburări psihotice şi afective în perioade de remisiune, tulburări nevrotice şi de personalitate) 200 lei/asigurat/lună 170 lei/asigurat/lună
  *) Tariful nu cuprinde medicamentele specifice nominalizate prin programele naţionale de sănătate.