Politici, legislaţie

Codul de conduită etică și profesională a personalului Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc (format PDF)

Regulament intern al Spitalului de Psihiatrie Campulung Moldovenesc (format PDF)

Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc (format PDF)


LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (republicata)privind reforma în domeniul sănătății – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71139

LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 a drepturilor pacientului – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41483

ORDIN nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/184664

LEGE nr. 487 din 11 iulie 2002 (republicată) a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/37898

ORDIN nr. 488 din 15 aprilie 2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178134

HOTĂRÂRE nr. 140 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/199100

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416

ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/182388

ORDIN nr. 1.502 din 19 decembrie 2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185429

ORDIN nr. 914 din 26 iulie 2006pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/74284

ORDIN nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78551

ORDIN nr. 446 din 18 aprilie 2017privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/188615

LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190446

CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (republicat) (Legea nr. 53/2003) – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/128647

LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171280